Društveni centar Drenova

Novosti

Uspješna radionica za monitoring i evaluaciju

Uspješna radionica za monitoring i evaluaciju

Uspješno smo odradili prvu radionicu u našem edukacijskom ciklusu. ...

Monitoring i evaluacija – Pratimo li i vrednujemo li prave stvari na pravi način?

Monitoring i evaluacija – Pratimo li i vrednujemo li prave stvari na pravi način?

U sklopu projekta Društveni centar Drenova najavljujemo edukacijsko-mentorski program izgradnje kapaciteta organizacija civilnoga društva. ...

Predstavljanje Društvenog centra Drenova

Predstavljanje Društvenog centra Drenova

Prezentacija projekta uspostave Društvenog Centra Drenova. ...

Noć muzeja 2021.

Noć muzeja 2021.

Noć muzeja 2021. - mala retrospektiva što smo sve radili za vrijeme Covida? ...

Započela je provedba projekta DCD !

Započela je provedba projekta DCD !

Potpisan je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt Društvenog centra Drenova koji se financira iz Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju 2014.-2020. ...

O čemu je riječ?

Projektom “Društveni centar Drenova” osnažiti će se OCD-e za kvalitetan doprinos ukupnom lokalnom razvoju u cilju obogaćivanja društveno- kulturnog život lokalne zajednice i uspostavljanja društvenog centra vođenog lokalnom zajednicom. Ciljana skupina projekta su članovi udruga Bez granica i Dren, članovi drugih OCD-a s područja Drenove i susjednih naselja na području Grada Rijeke i PGŽ-a usmjerenih na ukupni razvoj lokalne zajednice i uspostavljanje i/ili upravljanje društvenim centrom, te stanovnici Drenove i susjednih naselja, ko-kreatori i sudionici programskih aktivnosti.

… iz Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava.
Predstavljanje projekta DCD

Tko je osigurao sredstva?

Vrijednost projekta: 1.989.150.74 KN

Iznos sufinanciranja EU (85%): 1.690.778,13 KN

Iznos sufinanciranja Ureda za udruge Vlade RH (15%): 298.372,61 KN

Investicija u rekonstrukciju zgrade (procjena): 500.000 kn

DCD u brojkama i slovima…

Što će se sve događati na Drenovi?


Što će se raditi na zgradi?

1. Zamjena dotrajalog i oštećenoga krova od salonita sa crijepom

2. Popravak oštećenih dijelova fasade i toplinska izolacija sjeverne i istočne strane. Vraćanje originalne boje.

3. Zamjena dotrajale stolarije sa novom (troslojna izo stakla)

4. Prenamjena nekadašnjeg dječjeg sanitarnog čvora

Ukratko o planiranim radovima…