Kategorije
Aktualno

Mapiranje stabala drena pomoću digitalne tehnologije

Primjena naprednih tehnologija i na Drenovi uz potporu GEOSFERA d.o.o. iz Rijeke

Drugi dio radionice ažuriranja Katastra drena kojeg je voditelj radionice Antonio Udović mag.ing.geod. et geoinf. održao u prostoru Društvenog centra Drenova imao je za cilj pokazati koje su mogućnosti novih digitalnih tehnologija u mapiranju pojedinih stabala drena u doba njihove cvatnje te izradu prostornih podloga u svrhu što kvalitetnije vizualizacije prostornih podataka.

DRON

Korišten je napredan dron PHANTOM 4 PRO RTK koji ima sljedeće karakteristike

  • RTK (Real time kinematics) – korekcije u realnom vremenu
  • Centimetarska preciznost uz minimalni broj zemaljskih kontrolnih točaka
  • cca 5 cm absolutna horizontalna preciznost fotogrametrijskih modela (u uvjetima dobre vidljivosti, uz vjetar ispod 4m/s, 100m visine i 2.74 cm GSD, uzdužni preklop 80%, poprečni preklop 70%
  • trajanje leta 28 min (oko 25 min)
  • kamera: 20 MP
  • uporaba za pregled, mapiranje, mjerenje ili inspekcije

METODOLOGIJA

Poznato je da se dren u veljači, ožujku i travnju ističe među ostalim bjelogoričnim drvećem po žutoj boji cvjetova kada još ostala stabla nisu prolistala. Nažalost ove godine cvatnja stabala drena nije bila intenzivna kao prethodnih godina te u tjednima prije opažanja nije bilo padalina što je rezultiralo žutom travom i drugim niskim raslinjem. Posljedično tome stvoreni su teški uvjeti za opažanje detalja primjenom daljinskih metoda opažanja.

Prikaz lokacije drena, problem nedovoljnog kontrasta

Bespilotnom letjelicom (dronom) opažalo se odabrano testno područje na dijelu Drenove te su prikupljeni podaci RGB senzorom prema prethodno zadanim kriterijima. Snimanje se pažljivo planiralo kako bi bili zadovoljeni vremenski uvjeti te kako bi se umanjili prethodno navedeni otežani uvjeti opažanja za detekciju detalja. Prvi korak je određivanje plana leta i područja koje će se opažati.

Planiranje putanje leta i pozicija fotografiranja

Prikupljeni podaci obrađuju se u profesionalnom programskom paketu namijenjenom obradi rasterskih prostornih podataka.

Prikaz pozicija kamera u odnosu na promatrano područje

Preletom drona sakupljena je velika količina digitalnih fotografija koje su korektno pozicionirane u prostoru.

Primjer kvalitete snimka dobivenog iz drona – digitalni ortofoto

Sljedeći korak predstavlja izrada digitalnog modela terena (daje 3D model prostora sa realnim visinama i međuodnosima), to je računalno vrlo zahtjevan korak i obično traje nekoliko sati.

Digitalni model terena promatranog područja
Digitalni model terena sa jasno označenim visinskim razlikama (plavo nisko – crveno visoko)

Voditelj radionice Antonio Udović na prezentaciji je objasnio sve rezultate snimanja, a u diskusiji s autorima koji su pred 10 godina sudjelovali u izradi Katastra drena zaključeno je da su se opažanjem prikupili prostorni podaci koji nisu bili posve adekvatni za detekciju pojedinih stabala drena zbog stanja opažanog detalja budući da se nije mogao postići željeni kontrast između stabala i okoliša.

Prezentacija rezultata istraživanja projektnom timu

REZULTAT I DALJNJE PREPORUKE

Ovo zanimljivo istraživanje pokazalo je koliko je važan i kritičan trenutak odabira vremena i mjesta za snimanje. Iako je izgledalo sa razine zemlje da je dren dovoljno procvao nismo uzeli u obzir da je trava na tlu još uvijek dominantno žuta te da se neće postići dovoljan kontrast za korektno identificiranje stabala. No to je i cilj ovakvih terenskih istraživanja – odrediti adekvatne početne uvjete i time osigurati kvalitetnije rezultate.

Razmotrit ćemo i planirati novo opažanje pri boljim uvjetima ili s naprednijim senzorom kako bi se što bolje detektirala stabla drena i postigao željeni cilj – automatsko mapiranje stabala na području Drenove.

Zahvaljujemo tvrtki GEOSFERA d.o.o. Rijeka na ustupljenoj bespilotnoj letjelici i softveru koja je omogućila realizaciju ovog projekta.


Lenta DCD partneri

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.