Suradnja sa UNIRI

Bilo bi sjajno kada bi se uspostavila suradnja sa Sveučilištem u Rijeci. Da li nešto radite na tom planu?