Glas Drenove

Interaktivni digitalni alat za neposredno sudjelovanje građana u upravljanju društvenim centrom

Uz aktivnosti razvoja i provedbe sudioničkog modela upravljanja prostorom projektni tim je, zajedno s predstavnicima lokalne zajednice, te bazirano na prethodnim iskustvima pripremio interaktivni alat „Glas Drenove“ koji će s otvoriti mogućnost ali i  poticati snažnije sudjelovanje i doprinos građana u razvoju lokalne zajednice. Kod osmišljavanja alata u  uzeti su u obzir i rezultati mapiranja i procjene potreba u zajednici, te mišljenja i prijedlozi građana uključenih u razvoj modela sudioničkog upravljanja. U okviru EU Interreg projekta Urban Inno (https://www.interreg-central.eu/Content.Node/URBAN-INNO.html) razvijen je prototip sustava za dvosmjernu komunikaciju sa građanima u procesu prikupljana i realizacije inicijativa od značaja za lokalne zajednice, a u kontekstu ove prijave biti će izvršena njegova prilagodba na WordPress platformu, modifikacije i nadogradnje sa dodacima (plugin) koje su potrebne za korištenje u kvartovskim okvirima.

Edukacija krajnjih korisnika o participativnim metodama biti će realizirana korištenjem metodologija primjenjivanim i ranije a pokazale su se kao učinkovite. Odabrana metoda također proizlazi iz Urban Inno projekta (https://www.user-participation.eu/) i kompletno je podržana sa potrebnim instrukcijskim materijalima.

Implementirane funkcionalnosti:

  • informiranje korisnika o aktivnostima i programima koji se provode ili se planiraju provoditi u DCD-u
  • prikupljanje povratnih informacija korisnika o njihovom zadovoljstvu provedenim aktivnostima i programima u DCD-u
  • davanje prijedloga u svezi provedbe aktivnosti i programa DCD-a, te komentiranje i ocjenjivanje istih

Drugi alati informiranja i uključivanja građana i javnosti

  • svi postojeći analogni i digitalni alati koji služe informiranju i komunikaciji s građanima i korisnicima DCD-a, Bez granica i Drena

Detaljne upute


Lenta DCD partneri