Hodogram aktivnosti

Hodogram aktivnosti donosi ključne miljokaze i važna postignuća na projektu tijekom njegovog trajanja. Više detalja dostupno je u projektnim izviješćima.

Zagreb
17.11.2020.

Potpisivanje ugovora

Potpisnici Ugovora sa jedne strane su Ured za udruge Vlade RH i Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva, a sa druge strane potpisnik – korisnik smo mi, Udruga Bez granica.

Drenova
prosinac 2020.

Zapošljavanje

U sklopu projekta zaposlene su tri osobe koje će se brinuti o realizaciji projekta.

Drenova
prosinac 2020.

Počinje edukacija SMART-a

Započeta je provedba obrazovnih i mentorskih programa za provoditelje projekta – drenovske udruge radi jačanja njihovih kapaciteta u području menadžmenta neprofitnih organizacija.

Drenova
prosinac 2020.

Odabir projektanta

Pokretanje postupka i odabir projektanta za nadzor rekonstrukcije zgrade DCD-a.

Drenova
siječanj 2021.

Izrađen projekt rekonstrukcije

Dovršen je projekt rekonstrukcije koji će poslužiti kao osnova za izradu natječajne dokumentacije.

Drenova
veljača 2021.

Priprema natječajne dokumentacije

Dovršena je priprema natječajne dokumentacije za izvođenje radova i poslana na ex-ante provjeru. Dokumentacija je odobrena i može se krenuti u narednu fazu projekta.

Drenova
ožujak 2021.

Provedba postupka nabave

Proveden je postupan nabave radova za rekonstrukciju zgrade Društvenog centra Drenova, odabran je izvođač Barić gradnja d.o.o. koji će tijekom travnja otpočeti sa radovima.

Drenova
travanj 2021.

Početak radova

Prema planu kreće se sa radovima koji bi trebali biti završeni do ljeta 2021. godine kako bi bili spremni za realizaciju ljetnog dijela aktivnosti,

Lenta DCD partneri