Hodogram aktivnosti

Hodogram aktivnosti donosi ključne miljokaze i važna postignuća na projektu tijekom njegovog trajanja. Više detalja dostupno je u projektnim izviješćima.

Zagreb
17.11.2020.

Potpisivanje ugovora

Potpisnici Ugovora sa jedne strane su Ured za udruge Vlade RH i Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva, a sa druge strane potpisnik – korisnik smo mi, Udruga Bez granica.

Drenova
prosinac 2020.

Zapošljavanje

U sklopu projekta zaposlene su tri osobe koje će se brinuti o realizaciji projekta.

Drenova
prosinac 2020.

Počinje edukacija SMART-a

Započeta je provedba obrazovnih i mentorskih programa za provoditelje projekta – drenovske udruge radi jačanja njihovih kapaciteta u području menadžmenta neprofitnih organizacija.

Drenova
prosinac 2020.

Odabir projektanta

Pokretanje postupka i odabir projektanta za nadzor rekonstrukcije zgrade DCD-a.

Drenova
siječanj 2021.

Izrađen projekt rekonstrukcije

Dovršen je projekt rekonstrukcije koji će poslužiti kao osnova za izradu natječajne dokumentacije.

Drenova
veljača 2021.

Priprema natječajne dokumentacije

Dovršena je priprema natječajne dokumentacije za izvođenje radova i poslana na ex-ante provjeru. Dokumentacija je odobrena i može se krenuti u narednu fazu projekta.

Drenova
ožujak 2021.

Provedba postupka nabave

Proveden je postupan nabave radova za rekonstrukciju zgrade Društvenog centra Drenova, odabran je izvođač Barić gradnja d.o.o. koji će tijekom travnja početi sa radovima.
Otpočeli smo sa našim programima – predavanjima u dva ciklusa Sveučilište na svježem zraku i Kvartovske priče

Drenova
travanj 2021.

Početak radova

Prema planu kreće se sa radovima koji bi trebali biti završeni do ljeta 2021. godine kako bi bili spremni za realizaciju ljetnog dijela aktivnosti, prijavljeno je gradilište i montirana skela.
Nastavljamo sa predavanjima iz ciklusa Sveučilište na svježem zraku i Kvartovske priče.

Drenova
svibanj 2021.

Gradi se usprkos vremenskim nepogodama i lokalnim izborima

Uz stalne prekide prekide zbog vremenskih nepogoda izvode se radovi na fasadi, skidaju se stari oštećeni dijelovi, sanira se podloga i postavlja izolacija.
Uz to se u prostorima DCD održavaju i lokalni izbori.
Izrađena je i montirana stolarija (prozori).

Drenova
lipanj 2021.

Radovi napreduju

Fasada je kompletno dovršena sa tri strane (osim završnog sloja farbanja). Otpočeli su radovi na prednjem dijelu.
Izvršena je zamjena i sanacija krovne konstrukcije, zamijenjene su trule grede i postavljena izolacija na krovu.
U tijeku su radovi na rekonstrukciji sanitarnog čvora.

Drenova
srpanj 2021.

Radovi završeni

Sve građevinske aktivnosti dovršene su u skladu sa planom i u okviru budžeta. Odrađuje se veliko čišćenje objekta i okoliša i otpočinju programske aktivnosti u dvorištu muzeja – Ljetno kino

Drenova
kolovoz 2021.

Ljetno kino u dvorištu DCD

Prikazuje se ciklus od 4 glazbena dokumentarna filma domaćih autora. Pripremaju se izložbe i koncerti.

Drenova
rujan 2021.

Koncerti i izložbe

Koncerti klasične glazbe (Bilič, Draclin, Havelka), izložba Čarobni svijet Ilirije Tihomira Ivančana

Drenova
listopad 2021.

Dani drenjule 2021.

Predavanja, izložbe fotografija, živa svirka u našem dvorištu. Prezentacija originalnih drenovskih igrica.

Drenova
studeni 2021.

Mapiranje potreba stanovnika Drenove

Provodimo veliku anketu i pitamo stanovnike Drenove o njihovim željama i potrebama. Predavanja i filmske večeri.

Drenova
prosinac 2021.

Advent na Drenovi

Pripremljen bogat adventski program na Drenovi. Dodjela nagrada za foto natječaj. Održan koncert MPZ Drenova.

Drenova
siječanj 2022.

Noć muzeja 2022.

Priređena je velika izložba na temu “Znameniti Drenovčani – zašto su nam tako važni za povijest našeg kraja”

Drenova
veljača 2022.

Ekologija i energija

Predavanja na temu održive energije – energetskim zajednicama i zaštite okoliša – opasnosti od Mikroplastike

Drenova
ožujak 2022.

Pozdrav proljeću na Drenovi

Izložbe i radionice (Profumi i kolori) na temu drena, darivanje i sadnja sabala drena

Drenova
travanj 2022.

Radionice

Edukacija o kvartovskom novinarstvu, izložba o Ivi Grohovcu povodom obljetnice rođenja, posjeta djece iz O.Š. Fran Franković

Drenova
svibanj 2022.

Likovno dramske radionice i mapiranje Drena 2.0

U gostima na je Gradsko kazalište lutaka iz Rijeke, pregršt predstava i radionica za našu djecu. Veliko mapiranje stabala drena uz pomoć najnovijih tehnologija.

Drenova
lipanj 2022.

Prvi drenovski fanzin!

Vrijedna ekipa naših kvartovskih novinara kreirala je prvi drenovski fanzin – vijesti o Drenovi iz posve drugog kuta!

Drenova
srpanj 2022.

Ljeto na Drenovi

Projekcije filmova na svježem zraku i nastup MPZ Drenova i druženje u DCD-u. Koncert klasične glazbe drenovskih umjetnika (Bilić, Draclin, Havleka).

Drenova
kolovoz 2022.

Solarni roštilj

Energetske zajednice i zašto ih trebamo, nastavak filmskih večeri.

Rijeka
rujan 2022.

Festival održivosti

Sudjelovali smo sa našim štandom sa obnovljivim izvorima energije i održali zapažena predavanja.

Drenova
listopad 2022.

Dani drenjule 2022.

Predavanja, radionice, terenski rad, izložbe digitalnih fotografija Borislava Božića i Petra Fabijana, koncert MPZ Drenova

Drenova
studeni 2022.

Završetak projekta DCD

Filmske večeri i matineje za naše najmlađe, završni koncert MPZ Drenova. Priprema finalnog izvješća.

Lenta DCD partneri