• 1
    Suradnja sa UNIRI
    6 mjeseci agoOtvoreno0
    Bilo bi sjajno kada bi se uspostavila suradnja sa Sveučilištem u Rijeci. Da li nešto radite na tom planu?