Kalendar aktivnosti – arhiva

U ovom pregledu možete pogledati protekle aktivnosti u okviru Društvenog centra Drenova.

Mjesečni kalendari aktivnosti

Projektna dokumentacija

Lenta DCD partneri