Kalendar aktivnosti

 

Probe zbora Drenova

Društveni centar Drenova Drenovski put 138a, Rijeka, PGŽ, Croatia (Local Name: Hrvatska)

Redovne probe mješovitog pjevačkog zbora Drenova pod vodstvom maestre Nedjeljke Srebovt.

Probe zbora Drenova

Društveni centar Drenova Drenovski put 138a, Rijeka, PGŽ, Croatia (Local Name: Hrvatska)

Redovne probe mješovitog pjevačkog zbora Drenova pod vodstvom maestre Nedjeljke Srebovt.

Probe zbora Drenova

Društveni centar Drenova Drenovski put 138a, Rijeka, PGŽ, Croatia (Local Name: Hrvatska)

Redovne probe mješovitog pjevačkog zbora Drenova pod vodstvom maestre Nedjeljke Srebovt.

Probe zbora Drenova

Društveni centar Drenova Drenovski put 138a, Rijeka, PGŽ, Croatia (Local Name: Hrvatska)

Nastup zbora Drenova

Društveni centar Drenova Drenovski put 138a, Rijeka, PGŽ, Croatia (Local Name: Hrvatska)

Probe zbora Drenova

Društveni centar Drenova Drenovski put 138a, Rijeka, PGŽ, Croatia (Local Name: Hrvatska)

Probe zbora Drenova

Društveni centar Drenova Drenovski put 138a, Rijeka, PGŽ, Croatia (Local Name: Hrvatska)

Probe zbora Drenova

Društveni centar Drenova Drenovski put 138a, Rijeka, PGŽ, Croatia (Local Name: Hrvatska)

Probe zbora Drenova

Društveni centar Drenova Drenovski put 138a, Rijeka, PGŽ, Croatia (Local Name: Hrvatska)

Probe zbora Drenova

Društveni centar Drenova Drenovski put 138a, Rijeka, PGŽ, Croatia (Local Name: Hrvatska)

Probe zbora Drenova

Društveni centar Drenova Drenovski put 138a, Rijeka, PGŽ, Croatia (Local Name: Hrvatska)

Redovne probe mješovitog pjevačkog zbora Drenova pod vodstvom maestre Nedjeljke Srebovt.

Probe zbora Drenova

Društveni centar Drenova Drenovski put 138a, Rijeka, PGŽ, Croatia (Local Name: Hrvatska)

Redovne probe mješovitog pjevačkog zbora Drenova pod vodstvom maestre Nedjeljke Srebovt.

Lenta DCD partneri