Kultura u kvartu

Aktivnost 1.2.5. Program organiziranja slobodnog vremena „Kultura u kvartu“

Program organiziranja slobodnog vremena obuhvatit će tri skupina tematski i sadržajno povezanih aktivnosti koje će doprinijeti stvaranju „kvartovske kulturne paradigme“ odnosno izmještanju kulturnih aktivnosti i sadržaja iz centra grada u njegova rubna naselja:

  •               Filmske večeri
  •               Muzičke večeri

U okviru filmskih večeri nastaviti će se postojeća suradnja s udrugama Restart i Liburnia Film Festival kroz provedbu programa:

„Ljetno kino na svježem zraku“ (10 projekcija dokumentarnih filmova iz programa „KineDok“, međunarodne platforme za alternativnu distribuciju kreativnih dokumentaraca) i

„LFF uplovljava na Drenovu“ (4 projekcije hrvatskih dokumentarnih filmova nagrađenih na Liburnia Film Festivalu – Festivalu hrvatskog dokumentarnog filma).

Projekcije će se održavati tijekom ljetnih mjeseci u dvorištu društvenog centra.

U okviru muzičkih večeri bit će organizirana dva nastupa drenovskih klasičnih glazbenika koji su naobrazbu stekli na glazbenim akademijama u Beču i Gracu kroz program nazvan „Klasika u predgrađu“.

Uz navedeno, tijekom provedbe projekta bit će organizirana i četiri nastupa Drenovskog zbora s repertoarom na čakavskom dijalektu.

Lenta DCD partneri