DCD -opis projekta

Projekt je usmjeren ka obogaćivanju društveno-kulturnog života lokalne zajednice i uspostavljanju društvenog centra vođenog lokalnom zajednicom. Navedeni ciljevi projekta proizašli su iz detaljne analize stanja i potreba lokalne zajednice. Drenova je jedan od 34 mjesna odbora u Gradu Rijeci, prema popisu stanovništva iz 2011. godine na Drenovi živi 8.350 stanovnika, treći po veličini mjesni odbor u gradu. Radi se o vrlo urbaniziranom naselju na kojem djeluje veći broj organizacija civilnog društva (dalje: OCD) koje pružaju doprinos društvenom životu Drenove, aktivni su i obrazovne i ustanove u kulturi (O.Š.Fran Franković), Pjevački zbor DVD Drenova, Inicijativni odbor za osnivanje Zavičajnog muzeja Drenova, Klub umirovljenika Drenova i DVD Drenova.

Dosadašnje akcije OCD-a i građana fokusirane su i na ekološki aspekt razvoja zajednica, očuvanje kulturne baštine, obrazovanja mladih za aktivnije građanstvo i međugeneracijsku solidarnost. Neke od akcija su: sajam, Eko Cvetko Akcija, “kvartovsko“ druženje i osvještavanje zajednice o važnosti uzgoja i konzumacije lokalno uzgojenih namirnica, „Šumski vrtić“- uređenje prirodnog jezerca Lokvica, revitalizacija nasada drena na području MO-a itd.

Prijavitelji

Među navedenim OCD-ima ističu se i prijavitelj Bez granica i projektni partner Udruga DREN (dalje: Dren). Od svog osnutka (Bez granica 2012., Dren 2011.) obje promiču razvoj zajednice i očuvanje baštine kroz organizaciju i provedbu različitih aktivnosti koje su, osim na Drenovi, prepoznate i u široj zajednici. Nakon višegodišnjeg djelovanja temeljenog na entuzijazmu i volonterskom radu, u navedenim su organizacijama prepoznate potrebe i prilika za pokretanjem transformacije organizacija. To se posebno odnosi na prijavitelja udrugu Bez granica. Cilj je profesionalizacija koja će zajamčiti povećanje broja, vrste i kvalitete aktivnosti pa i područja razvoja zajednice, ali i osnaživanje utjecaja na razvoj Drenove. To otvara mogućnost prijenosa dosad stečenih znanja i vještina u druge lokalne zajednice koje imaju slične potrebe i prilike poput Drenove.

Iako Bez granica i Dren kontinuirano rade na razvoju ljudskih i organizacijskih kapaciteta sudjelovanjem u brojnim samostalnim i suradničkim projektima u zajednici te brojnim obrazovnim programima, prepoznata je potreba za nadogradnjom znanja i vještina potrebnih za još snažnije preuzimanje odgovornosti za pružanje doprinosa ukupnom lokalnom razvoju Drenove, ali i drugih naselja na području Grada Rijeke i Primorsko-goranske županije (dalje PGŽ). Izazovi i ograničenja s kojima se susreću ove organizacije karakteristične su i za druge organizacije koje svoje djelovanje u najvećoj mjeri temelje na entuzijazmu članova i snažnom volonterskom angažmanu lokalne zajednice.

Nacionalna strategija RH

Dok se istovremeno u okruženju pojavljuju sve brojnije prilike za snažniji rast i razvoj organizacija i projekata u lokalnim zajednicama (Europski socijalni fond, Rijeka 2020 – Europska prijestolnica kulture) istovremeno jača i potreba za razvojem njihovih kapaciteta u različitim područjima što prepoznaje i Nacionalna strategija stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnoga društva 2012-2016. u kojoj se navodi „da u RH još uvijek nema dovoljno poticaja razvoju novih inicijativa civilnoga društva kojima se pridonosi razvoju lokalne zajednice i jača sudionička demokracija na lokalnim razinama“ te da „valja uložiti dodatne napore radi potpore neformalnim građanskim inicijativama i malim organizacijama koje nemaju iskustva javljanja na natječaje ni kapaciteta za provedbu projekata financiranih iz nacionalnih izvora i sredstava EU-a“.

Objekt bivše granice na Drenovi

Važan moment za razvoj Drenove, ali i susjednih naselja predstavlja 2017. godina kada je Bez granica preuzela odgovornost za osmišljavanje i provedbu programa u zgradi u vlasništvu Grada Rijeke. Međutim, trenutno ukupno stanje zgrade je relativno loše, ali ga je s nekoliko građevinskih zahvata moguće bitno unaprijediti.

Tijekom 2016. i 2017. godine Bez granica je kroz Riječki program lokalnog partnerstva, u suradnji s Drenom te uz pomoć volonterskog rada članova udruge i građana Drenove provelo 2 projekta uređenja prostora dvorišta za aktivnosti na otvorenom, dok u 2019. godini nastavlja kroz isti program daljnje uređenje dvorišta i alternativnih ulaza. Dosadašnji programi i aktivnosti ukazuju da zgrada ima veliki potencijal za korištenje i prepoznata je kao mjesto susreta građana zbog čega i predstavlja najprimjereniji prostor društvenog centra.

Ciljane skupine

Ciljanu skupinu čine članovi udruga Bez granica i Dren, te članovi drugih OCD-a s područja Drenove i susjednih naselja (Grada Rijeke i PGŽ) čije je djelovanje usmjereno na ukupni razvoj lokalne zajednice i uspostavljanje i/ili upravljanje društvenim centrom. Provedba projekta dugoročno će osnažiti njihove kapacitete za kontinuiranu provedbu aktivnosti/projekata i osigurat će se i kvalitetna infrastruktura za djelovanje tih organizacija odnosno pružanje usluga koje su od općeg interesa za građane kojima se unapređuje kvaliteta življenja u lokalnoj zajednici.


Rezultati projekta

Upute za rad na projektu

Operativi plan provedbe

Monitoring plan projekta

Modeli upravljanja

Uspostavljanje suradničkog i sudioničkog modela upravljanja društvenim centrom, program rada i financiranja Društvenog centra Drenova.Lenta DCD partneri