Primorsko super voće – Dren

Program promicanja zdravlja i prevencije bolesti

U okviru ove aktivnosti bit će provedeno 5 međusobno povezanih podaktivnosti koje u fokusu imaju lokalno „super voće“ po kojem je naselje Drenova dobila ime. Radi se o biljci Dren ili, lokalno, Drenjula. Ciljevi provedbe ovih aktivnosti su:

  • povećanje znanja sudionika o zdravstvenim i nutritivnim svojstvima drena i njezinom značaju za ljudsko zdravlje
  • povećanje znanja i vještina sudionika u području uzgoja i prerade drena
  • očuvanje postojećih nasada drena u naselju i povećanje njihova broja
  • povezivanje zajednice kroz sudjelovanje u aktivnostima vezanim za dren

Navedeni ciljevi bit će ostvareni provedbom sljedećih aktivnosti:

  1. Interaktivna predavanja o zdravstvenim i nutritivnim svojstvima drena
  2. Međunarodni skup o zdravstvenim i nutritivnim svojstvima drena i nalazima biokemijske analize različitih proizvoda od drena koju je proveo Odjel za biotehnologiju Sveučilišta u Rijeci
  3. Dvije radionice o uzgoju i preradi drena
  4. Dvije radionice o očuvanju nasada drena kroz ažuriranje postojećeg „katastra drena“ te nadogradnju programa „Usvoji drenjulu“
  5. Manifestacija „Dani drenjule“ u okviru koje će biti predstavljeni rezultati prethodno spomenutih aktivnosti i koja će obuhvati druge sadržaje u koje će se stanovnici Drenove moći aktivno uključiti (prezentacija i kušanje proizvoda od drena, natjecanje u kuhanju džema od meda po tradicionalnoj recept uri i slično). Planirana je provedba tri manifestacije „Dani drenjule“.  
Lenta DCD partneri