Sveučilište na svježem zraku

Program društveno korisnog učenja i društveno korisnih radova u zajednici

U okviru ove aktivnosti bit će provedena četiri dvosatna interaktivna predavanja koja će održati predavači sa Sveučilišta u Rijeci na sljedeće teme:

 • Medijska kultura i poželjni načini komuniciranja u javnom informacijskom prostoru
 • Socijalno uključive zajednice
 • Priroda, neurologija i nova percepcija prostora
 • Važnost očuvanja jezika i lokalnog narječja

Svrha ovih predavanja je poticanje sudionika na aktivno sudjelovanje u provedbi drugih aktivnosti u okviru ovog projekta, ali i poticanje na osmišljavanje drugih aktivnosti i projekta usmjerenih na razvoj lokalne zajednice.


Ciljevi predavanja o medijskoj kulturi i poželjnim načinima komuniciranja u javnom informacijskom prostoru su:

 • Upoznati sudionike s trenutnim stanjem u domaćem javnom, kulturnom i informacijskom prostoru 
 • Upoznati sudionike s tehnikama analize sadržaja dostupnih u javnom informacijskom prostoru
 • Upoznati sudionike s pozadinom i načinima odabira tema značajnih za lokalnu zajednicu
 • Predstaviti metode za jasno i efikasno komuniciranje s lokalnom zajednicom
 • Postići elementarnu razinu razumijevanja medijske problematike i motivirati sudionike za sudjelovanje u proizvodnji lokalnih medijskih sadržaja
Razgovori o istinama i lažima u medijskom prostoru sa Kristianom Benićem i Andrejom Petrakom

Ciljevi predavanja o socijalno uključivim zajednicama su:

 • Utvrditi što jednu zajednicu čini socijalno uključivom
 • Predstaviti i objasniti neke od metoda za prevladavanje socijalne isključenosti
 • Utvrditi moguće lokalne partnere na budućim aktivnostima i projektima smanjenja socijalne isključenosti u lokalnoj zajednici

Ciljevi predavanja o prirodi, neuralgiji i novoj percepciji prostora su:

 • Upoznati sudionike s važnošću kvalitetnog promišljanja okoliša u kojem živimo
 • Upoznati sudionike s ekološkim i zdravstvenim aspektima problema koji nastaju iz prevladavajućeg pristupa upravljanju prostorom
 • Upoznati sudionike s osnovnim metodama urbanističkog pristupa planiranju prostora
 • Predstaviti što donose novi alati u kontekstu razvoja pametnih i održivih gradova
 • Postići elementarnu razinu razumijevanja o važnosti promjene pristupa u eksploataciji ugroženog okoliša

Ciljevi predavanja o važnosti očuvanja jezika i lokalnog narječja su:

 • Upoznati sudionike s trenutnim stanjem ugroženosti jezika i njihovom nestajanju
 • Pojasniti moguće metode očuvanja jezika kroz korištenje inovativnih tehnologija (Digitalni Asistenti)
 • Predstaviti dostupne alate i metodologije koji su primjenjivi i za čakavski jezik
 • Postići elementarnu razinu razumijevanja problematike očuvanja jezika i motivirati ih za sudjelovanje na projektima

Lenta DCD partneri