Petar Fabijan i Borislav Božić: DRENOVA

Izložba digitalnih autorskih fotografija Petra Fabijana i Berislava Božića na temu Drenove, korištenjem najbnovije digitalne opreme ali i famozne Camere obsure.

Petar Fabijan i Borislav Božić: DRENOVA

Izložba digitalnih autorskih fotografija Petra Fabijana i Berislava Božića na temu Drenove

Petar Fabijan i Borislav Božić: DRENOVA

Izložba digitalnih autorskih fotografija Petra Fabijana i Berislava Božića na temu Drenove

Petar Fabijan i Borislav Božić: DRENOVA

Izložba digitalnih autorskih fotografija Petra Fabijana i Berislava Božića na temu Drenove

Petar Fabijan i Borislav Božić: DRENOVA

Izložba digitalnih autorskih fotografija Petra Fabijana i Berislava Božića na temu Drenove

Petar Fabijan i Borislav Božić: DRENOVA

Izložba digitalnih autorskih fotografija Petra Fabijana i Berislava Božića na temu Drenove

Petar Fabijan i Borislav Božić: DRENOVA

Izložba digitalnih autorskih fotografija Petra Fabijana i Berislava Božića na temu Drenove

Petar Fabijan i Borislav Božić: DRENOVA

Izložba digitalnih autorskih fotografija Petra Fabijana i Berislava Božića na temu Drenove

Petar Fabijan i Borislav Božić: DRENOVA

Izložba digitalnih autorskih fotografija Petra Fabijana i Berislava Božića na temu Drenove

Petar Fabijan i Borislav Božić: DRENOVA

Otvorenje izložbe digitalnih autorskih fotografija Petra Fabijana i Berislava Božića na temu Drenove