Kategorije
Aktualno

CO-GREEN u DCD-u

Svrha osnivanja Društvenog centra Drenova bila je da DCD postane mjesto okupljanja uže i šire zajednice te da služi dionicima kao mjesto pokretanja i ostvarivanja njihovih ideja nastalih ili spontano ili u projektnom procesu.

29. ožujak 2023. je bio upravo takav dan. Dok je na katu naš vrijedni zbor vježbao nove pjesme, u prizemlju se okupilo tridesetak građana prigodom pokretanja Zelene mreže. Zelena mreža je platforma u kojoj se povezuju udruge, pojedinci, inovatori, obrti i građanske inicijative čije je područje interesa povezano uz ekološke teme, zelenu tranziciju, aktivizam, očuvanje prirodnog okoliša i održivost. Zelena mreža osmišljena je od strane dionika EU projekta CO-GREEN, a hrvatska komponenta projekta je Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci i opatijska Udruga Žmergo.

U ovoj mreži vjerujemo da su sastanci i druženja uživo, kroz koje se primjenjuju različiti oblici rada i učenja, najučinkovitiji način plodonosne suradnje, no ujedno smo svjesni prednosti i mogućnosti online komuniciranja putem različitih digitalnih alata. Stoga će mreža kombinirati najbolje od obje dimenzije – offline i online, a svaki od sudionika “mreže” može odabrati u koju aktivnosti se želi uključiti.

Kratka prezentacija plana aktivnosti na projektu

Koje teme smo raspravili (ili dotakli) na našem prvom sastanku:

 • Redovni mjesečni sastanci uživo / Forum “zelene” mreže
 • praćenje i rasprava o aktualnostima i trendovima te resursima povezanima sa “zelenim” temama te projektima u zajednici koji se naslanjaju na “zelenu” tranziciju u svrhu informiranja zajednice, uključivanja članova mreže u procese odlučivanja te djelovanje kroz ad hoc akcije, prosvjede i sl.
 • Studijski posjeti primjerima dobre prakse 
 • jednodnevni izleti lokalnim primjerima dobre prakse 
 • Višednevne edukacije u području “zelene” tranzicije i održivog razvoja
 • članovima mreže pružaju se mogućnosti sudjelovanja u međunarodnim tematskim edukacijama 
 • Trenerski i mentorski angažman
 • zainteresirani članovi mreže mogu se osnažiti i angažirati kao:
 1. dizajneri treninga za trenere lokalnih aktivatora 
 2. treneri lokalnih aktivatora 
 3. mentori lokalnim aktivatorima u provedbi građanskih akcija  
 • Inspirativna predavanja gosta predavača
 • sukladno interesu članova i potrebama provedbe lokalnih građanskih akcija, održat će se tematska predavanja relevantnih stručnjaka 
 • Istraživanja / “zelenog” mapiranja zajednice
 • mapiranje,  anketiranje i intervjuiranje dionika
 • analiza primjera dobre prakse inicijativa u području “zelene” tranzicije
 • Zagovaranje pozitivnih promjena kod donositelja odluka
 • praćenjem lokalnih politika i strategija, reagiranjem na iste mreža će utjecati na primjenu pozitivnih praksi u području “zelene tranzicije” na lokalnoj razini
 • Provedba lokalnih “zelenih” građanskih inicijativa
 • mapiranim potrebama i interesima građana u lokalnoj zajednici, inicirati će se socijalne usluge i proizvodi kojima će se unaprijediti kvaliteta života građana
 • Informiranje javnosti online kanalima komuniciranja 
 • korištenjem jednostavnih online alata mreža će poticati dvosmjernu komunikaciju s ciljem informiranja šire javnosti, praćenja potreba i interesa građana 
 • mreža će kontinuirano poticati aktivno sudjelovanje građana u procesima društvenih inovacija 

Projekt Community-based action for a green transition (CO-GREEN) provodi se uz financijsku potporu Europske unije u okviru programa Citizens, Equality, Rights and Values (CERV) u ukupnom iznosu od 414.340,00 €.