Virtualna Drenova

Edukativne aktivnosti usmjerene razvoju lokalne zajednice

U okviru ove aktivnosti bit će provedena dva obrazovna ciklusa koja u fokusu imaju bolje razumijevanje korištenja naprednih komunikacijskih i informacijskih tehnologija i njihovu primjenu u aktivnostima razvoja lokalne zajednice.

Ciklus radionica o alternativnom izdavaštvu i „građanima-novinarima“

Kroz dvanaest dvosatnih radionica o alternativnom izdavaštvu i „građanima-novinarima“ sudionici će steći specifična znanja i vještine potrebna za preuzimanje uloge „građana-novinara“ (eng. “citizen journalists”) i proizvodnju i objavljivanje novinskih vijesti relevantnih za lokalnu zajednicu.

Ciljevi ovog obrazovnog ciklusa su:

 • Upoznati sudionike s procesom  nastanka vijesti i novinarskih priča,
 • Predstaviti osnove načina pisanja novinarskog članka
 • Predstaviti osnove pripreme fotografije u kontekstu objave u medijima
 • Predstaviti osnove snimanja i montaže audio-vizualnih zapisa i njihova objavljivanju na društvenim mrežama
 • Predstaviti osnove dizajniranja novinarskih infografika,
 • Upoznati sudionika s digitalni medijima i sustavima za upravljanje sadržajima,
 • Utvrditi važnost društvenih mreža i marketing medija
 • Praktičan rad na oblikovanju i objavljivanju vijesti u različitim formatima i različitim informacijsko-komunikacijskim kanalima

Ciklus radionica o „pojačanoj stvarnosti“ i „virtualnoj stvarnosti“, primjeni umjetne inteligencije i NLP.

Kroz dvanaest poludnevnih radionica o „pojačanoj stvarnosti“ (eng. Augmented Reality (AR)) i „virtualnoj stvarnosti“ (eng. Virtual Reality  (VR)), primjeni umjetne inteligencije i NLP sudionici će biti upoznati s primjenom navedenih tehnologija u području očuvanja kulturne baštine i ukupnom razvoju lokalnih zajednica.

Ciljevi ovog obrazovnog ciklusa su:

 • Upoznati sudionike radionica s:
  • VR/AR i 3D tehnologijom i Unity alatima
  • osnovnim pojmovima i konceptima Virtual Reality i Augmented Reality tehnologije
  • osnovnim pojmovima i konceptima umjetne inteligencije i NLP tehnologije
  • osnovama izrade 3D i NLP aplikacija
 • Primijeniti stečena znanja i vještine kroz razvoju pilot aplikacija u području očuvanja i promocije lokalne baštine (primjerice, virtualni prikaz drenovskog arboretuma, fortifikacija, puteva „mlikarica“, međudržavne granice iz 1924. godine i slično)

Realizacija

Virtualna Drenova


Lenta DCD partneri